logo-tone
  • Home|
  • แบบบ้าน

แบบบ้าน


S789-001

พื้นที่ใช้สอย : 19.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.25X3.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.25X5.20 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS789-002

พื้นที่ใช้สอย : 22.80 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00X4.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00X6.40 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS789-003

พื้นที่ใช้สอย : 38.4 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.40X6.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.40X8.50 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ     home 1 ห้องโถง

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS789-004

พื้นที่ใช้สอย : 64.10 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.60X8.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.60X10.00 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ     home 1 ห้องโถง

1 ห้องครัว      1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS789-005

พื้นที่ใช้สอย : 64.10 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.60X8.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.60X10.00 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ     home 1 ห้องโถง

1 ห้องครัว      1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS99-001

พื้นที่ใช้สอย : 22.70 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00X3.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00X5.20 ม.


1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS99-002

พื้นที่ใช้สอย : 33.90 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.70X6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.70X8.00 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS99-003

พื้นที่ใช้สอย : 55.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 10.40X6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.40X8.00 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS1-001

พื้นที่ใช้สอย : 36.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.90X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.00X9.50 ม.


home 1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS1-002

พื้นที่ใช้สอย : 48.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.50X9.50 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS1-003

พื้นที่ใช้สอย : 90.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.50X9.50 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

home 1 ห้องโถง       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS2-001

พื้นที่ใช้สอย : 47.30 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.50X9.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียงราคา XXX,XXX บาทS2-002

พื้นที่ใช้สอย : 66.48 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X11.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.50X9.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS2-003

พื้นที่ใช้สอย : 85.13 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.00X10.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.0X12.80 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว        2 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา X,XXX,XXX บาทS3-001

พื้นที่ใช้สอย : 92.85 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80X9.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.00X12.50 ม.


2 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก โถง

1 ห้องครัว        1 ทานอาหาร

1 ห้องน้ำ        1 ที่จอดรถ

2 เฉลียงราคา XXX,XXX บาทS3-002

พื้นที่ใช้สอย : 150.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80x9.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 14.00x13.50 ม.


2 ห้องนอน     2 ห้องน้ำ

home 2 ห้องโถง     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว        1 ทานอาหาร

1 ที่จอดรถ     2 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS3-003

พื้นที่ใช้สอย : 168.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.80x10.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 14.00x14.00 ม.


2 ห้องนอน     2 ห้องน้ำ

home 2 ห้องโถง     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ที่จอดรถ     2 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS4-001

พื้นที่ใช้สอย : 25.34 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.40X6.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.40X8.90 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องแต่งตัว

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาทS4-002

พื้นที่ใช้สอย : 47.53 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.60X8.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.60X10.20 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง
ราคา XXX,XXX บาทS4-003

พื้นที่ใช้สอย : 91.49 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 11.60X11.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.60X13.20 ม.


2 ห้องนอน       weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว        1 ที่จอดรถ

1 ห้องน้ำ           1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS5-001

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 3.00X6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.00X8.00 ม.


home 1 ห้องโถงราคา XXX,XXX บาทS5-002

พื้นที่ใช้สอย : 27.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.00X6.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.00X8.80 ม.


home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์


ราคา XXX,XXX บาทS5-003

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.00X6.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.00X8.80 ม.


home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์


ราคา XXX,XXX บาทS6-001

พื้นที่ใช้สอย : 33.45 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.40x6.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.40x8.20 ม.


weekend 1 ห้องรับแขก      1 ห้องนอน

1 ห้องน้ำ           store_mall_directory 1 ห้องเก็บของ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS6-002

พื้นที่ใช้สอย : 42.65 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40x5.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.40x7.90 ม.


weekend 1 ห้องรับแขก      1 ห้องน้ำ

1 ห้องครัว           1 ห้องนอน

1 ซักล้าง            1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS6-003

พื้นที่ใช้สอย : 81.55 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.90x9.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.30x11.20 ม.


home 2 ห้องนอน       2 ห้องน้ำ

1 ที่จอดรถ      weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องครัว        store_mall_directory 1 ห้องเก็บของ

1 ซักล้าง           1 เฉลียง


ราคา X,XXX,XXX บาทS7-001

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.90x7.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.90x9.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง

home 1 ห้องโถง


ราคา XXX,XXX บาทs7-002

พื้นที่ใช้สอย : 68.12 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.60x7.60 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.60x9.60 ม.


home 1 ห้องนอน         1 ห้องน้ำ

weekend 1 ห้องรับแขก      1 ที่จอดรถ

1 เฉลียง            home 1 เตรียมอาหาร


ราคา XXX,XXX บาทS7-003

พื้นที่ใช้สอย : 80.76 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 10.70x7.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 12.70x9.80 ม.


1 ห้องนอน         1 ห้องนอนใหญ่

weekend 1 ห้องรับแขก     1 ที่จอดรถ

1 ห้องน้ำ             1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา X,XXX,XXX บาทS8-001

พื้นที่ใช้สอย : 30.40 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x5.60 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x6.60 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์     1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS8-002

พื้นที่ใช้สอย : 37.20 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x7.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x9.20 ม.


1 ห้องสำนักงาน     1 ห้องผู้จัดการ

1 เตรียมอาหาร     1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS8-003

พื้นที่ใช้สอย : 52.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.80x10.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.80x12.20 ม.


2 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ         1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS9-001

พื้นที่ใช้สอย : 36.21 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.30x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.45x10.10 ม.


1 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS9-002

พื้นที่ใช้สอย : 44.33 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.30x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.30x10.25 ม.


weekend 1 ห้องรับแขก     1 ห้องครัว

1 ห้องนอน        1 ห้องน้ำ

1 ทานอาหาร       1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS9-003

พื้นที่ใช้สอย : 50.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.15x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.15x10.25 ม.


weekend 1 ห้องรับแขก     1 ห้องน้ำ

1 ห้องนอน         1 ห้องครัว

1 ทานอาหาร       1 ที่จอดรถ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS10-001

พื้นที่ใช้สอย : 18.25 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.00x5.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.00x6.50 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์     1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS10-002

พื้นที่ใช้สอย : 36.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.90x6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.90x8.00 ม.


1 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS10-003

พื้นที่ใช้สอย : 44.64 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.00x6.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.00x8.90 ม.


2 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ         1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS11-001

พื้นที่ใช้สอย : 26.56 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.90x6.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.90x8.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 ห้องแต่งตัว

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS11-002

พื้นที่ใช้สอย : 38.4 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.90x6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.90x8.00 ม.


1 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS11-003

พื้นที่ใช้สอย : 54.4 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.50x6.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 10.00x8.40 ม.


2 ห้องนอน    weekend 1 ห้องรับแขก

1 ห้องน้ำ         1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS12-001

พื้นที่ใช้สอย : 15 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 3.00x4.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.00x6.00 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS12-002

พื้นที่ใช้สอย : 21.5 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x4.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x6.20 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์     1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS12-003

พื้นที่ใช้สอย : 28.1 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.00x4.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.00x6.90 ม.


1 ห้องน้ำ        1 ร้านกาแฟ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS16-001

พื้นที่ใช้สอย : 24.5 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.00x5.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.00x7.20 ม.


1 ห้องนอน        1 เตรียมอาหาร

1 ห้องน้ำ         1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS16-002

พื้นที่ใช้สอย : 49.12 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.00x9.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 10x11.40 ม.


2 ห้องนอน                weekend 1 ห้องรับแขก

store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์     1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS16-003

พื้นที่ใช้สอย : 64.52 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.80x9.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.80x11.40 ม.


2 ห้องนอน        2 รับประทานอาหาร

1 ห้องน้ำ         1 เฉลียง

weekend 1 ห้องรับแขก

1 จอดรถ


ราคา XXX,XXX บาทS17-001

พื้นที่ใช้สอย : 13.92 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 2.60x6.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 4.60x8.00 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 ห้องน้ำ


ราคา XXX,XXX บาทS17-002

พื้นที่ใช้สอย : 49.12 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.00x9.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 10x11.40 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 ห้องน้ำ


ราคา XXX,XXX บาทS17-003

พื้นที่ใช้สอย : 64.52 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.80x9.40 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.80x11.40 ม.


1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS18-001

พื้นที่ใช้สอย : 32 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.00x8.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.00x10.00 ม.


1 ห้องนอน        1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS18-002

พื้นที่ใช้สอย : 46.4 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.20x7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.20x9.50 ม.


1 ห้องนอน        1 ห้องน้ำ

weekend 1 ห้องแต่งตัว    1 จอดรถ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS18-003

พื้นที่ใช้สอย : 56 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.00x8.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.00x10.00 ม.


1 ห้องนอน        1 ห้องน้ำ

weekend 1 ห้องแต่งตัว    1 จอดรถ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS20-001

พื้นที่ใช้สอย : 34.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.20x4.70 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.20x6.70 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์        1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS20-002

พื้นที่ใช้สอย : 73.90 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.10x8.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.10x10.25 ม.


store_mall_directory 2 ห้องอเนกประสงค์        1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS20-003

พื้นที่ใช้สอย : 86.80 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.00X9.25 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.00X811.25 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       1 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS21-001

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS21-002

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาทS21-003

พื้นที่ใช้สอย : 18.00 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.00x3.00 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.00x5.00 ม.


store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์

1 เฉลียง


ราคา XXX,XXX บาท