logo-tone
  • Home|
  • Mail Us|
  • ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

A : มีสุขภัณฑ์ให้ครบ แต่ไม่รวมงานระบบกำจัดน้ำเสียงานต่อท่อประปาภายนอก งานไฟฟ้า เดินสายไฟและดวงโคมภายในตามแบบ แต่ไม่รวมงานเดินไฟเข้าสู้ตัวบ้าน

A : ยังไม่รวม คิดตามระยะทาง และขึ้นอยู่กับแบบบ้าน

A : ยังไม่รวม ลูกค้าเป็นผู้จัดหา

A : โครงสร้างเหล็กกัลป์วาไนซ์

A : รอยสายไฟด้วยลูกฟุก สายไฟฟ้าไม่ได้สัมผัสเหล็กโดยตรง

A : สูง 2.6 ม. ตามมาตรฐานการก่อสร้าง คือ 2.40-3.60 ม.

A : AT-Once Knock-Down 10 วันนับแต่ชำระงวดแรก

AT-Once PreFab 15-20 วันนับแต่ชำระงวดแรก

A : ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

A : ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

A : สูงกว่าประมาณ 10 %

A : โครงสร้างบ้านมีการคำนวณจากโปรแกรมทางวิศวกรรม ทั้งเรื่อง Live load / แรงลม

A : รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

A : สามารถยืนเรื่องกู้ได้ บ้านราคา 500,000 บาทขึ้นไป และต้องปลูกสร้างบนที่ดินของตนเองเท่านั้น

A : สามารถต่อเติมได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเดิม และห้ามดัดแปลงโครงสร้างเดิมโดยเด็ดขาด เช่น ถอดผนังด้านใดด้านหนึ่งออก

A : ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นบ้านระบบผนังรับแรง หากต้องการยกสูงต้องปรับเปลี่ยนแบบเป็นระบบเสา-คาน **มีค่าใช้จ่าย ติดต่อเจ้าหน้าที่

A : มีแบบขอนุญาติให้ แต่ลูกค้าต้องดำเนินการขอเอง

A : 25-30 ปี