logo-tone
  • Home|
  • คลังความรู้

คลังความรู้

"ปลวก"

ภัยเงียบทำลายความสุขในบ้าน

ปลวก สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่สร้างความเดือนร้อนให้กับบ้านอย่างร้ายกาจ โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่สภาพอากาศเอื้อต่อการเติบโต และแพร่ขยายพันธุ์ทำให้ ณ ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีปลวกอยู่กว่า 150 ชนิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินทำท่อทางเดินดิน ทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนัง เสา หรือคานคอดิน เพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ ภายในบ้านพักอาศัย บ้านสำเร็จรูป อาคารพาณิชย์ โรงงาน เช่น เสา คานไม้ พื้นปาร์เก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้ วงกบ ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น
ปลวก สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่สร้างความเดือนร้อนให้กับบ้านอย่างร้ายกาจโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราที่สภาพอากาศเอื้อต่อการเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ทำให้ ณ ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีปลวกอยู่กว่า150ชนิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปีโดยเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีตหรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนังเสาหรือคานคอดินเพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่างๆภายในบ้านพักอาศัย บ้านสำเร็จรูป อาคารพาณิชย์ โรงงาน เช่น เสา คานไม้ พื้นปาร์เก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้ วงกบ ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น

"ทุกคำตอบที่คุณตามหา"