logo-tone
  • Home|
  • แบบบ้าน

แบบบ้าน

บ้านสำเร็จรูป


S1-001

พื้นที่ใช้สอย : 36.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.90X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.0X9.50 ม.


home 1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 320,000 บาทS1-002

พื้นที่ใช้สอย : 48.75 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 6.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 8.50X9.50 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 680,000 บาทS1-003

พื้นที่ใช้สอย : 60.80 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 9.50X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 11.50X9.50 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

home 1 ห้องโถง       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 890,000 บาทS2-001

พื้นที่ใช้สอย : 47.30 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.50X9.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียงราคา 630,000 บาทS2-002

พื้นที่ใช้สอย : 66.48 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X11.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.40X13.50 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 875,000 บาทS2-003

พื้นที่ใช้สอย : 85.13 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.0X10.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.0X12.80 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว        2 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 1,140,000 บาทS3-001

พื้นที่ใช้สอย : 47.30 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X7.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.50X9.40 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียงราคา 630,000 บาทS3-002

พื้นที่ใช้สอย : 66.48 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.40X11.50 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.40X13.50 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       1 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 875,000 บาทS3-003

พื้นที่ใช้สอย : 85.13 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 8.0X10.80 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.0X12.80 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       2 ห้องน้ำ

1 เฉลียง


ราคา 1,140,000 บาทS4-001

พื้นที่ใช้สอย : 25.34 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.40X6.90 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.40X8.90 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 แต่งตัว

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง
ราคา 380,000 บาทS4-002

พื้นที่ใช้สอย : 47.53 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 7.60X8.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 9.60X10.20 ม.


1 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องน้ำ        1 เฉลียง
ราคา 640,000 บาทS4-003

พื้นที่ใช้สอย : 91.49 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 11.60X11.20 ม.

ขนาดที่ดิน : 13.60X13.20 ม.


2 ห้องนอน     weekend 1 รับแขก

1 ห้องครัว       home 1 ห้องโถง

1 ห้องน้ำ        directions_car 1 ที่จอดรถ

1 เฉลียง


ราคา 980,000 บาทS5-001

พื้นที่ใช้สอย : 18.0 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 3.0X6.0 ม.

ขนาดที่ดิน : 5.0X8.0 ม.


home 1 ห้องโถงราคา 234,000 บาทS5-002

พื้นที่ใช้สอย : 27.2 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 4.0X6.8 ม.

ขนาดที่ดิน : 6.0X8.8 ม.


home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์


ราคา 360,000 บาทS5-003

พื้นที่ใช้สอย : 34.0 ตร.ม.

ขนาดบ้าน : 5.0X6.8 ม.

ขนาดที่ดิน : 7.0X8.8 ม.


home 1 ห้องโถง      1 ห้องน้ำ

store_mall_directory 1 ห้องอเนกประสงค์


ราคา 440,000 บาท